tirsdag 29. mai 2012

Follow Your Gut
Some days I get all caught up in watching videos on youtube like this one. I guess people would say I'm weird, no one else is really watching me, but I find myself laugh, cheer, cry and clap as I see those different stories bein shown. Its something about people who dare follow their hearts. Its both fascinating and inspiring, and it reminds me how every one has a story that needs to be heard - one way or the other.


As Will.I.Am puts it;


FOLLOW YOUR GUT.

mandag 28. mai 2012

Taste of Beauty

- It isn't the big pleasures that count the most; its making a great deal out of the little ones. - Jean Webster

Each day carries the potential of beauty. As our busy days come and go, we often overlook the most precious moments. The little things that are right in front of our eyes, are the things that could give us a taste of beauty - even if its just the slightest taste, it might be just enough to give us the amount of joy we needed this day.

Look up & see what will make your day.

tirsdag 15. mai 2012

Free to be me
Hva betyr det egentlig? Å være virkelig fri? Mennesker som kjenner meg, og som har kjent meg en stund, sier ofte at jeg er ei veldig fri jente. Jeg nøler ikke med å si mine meninger, jeg snakker ofte før jeg tenker – ikke alltid klokt, men alltid veldig oppriktig! ☺ Om noe er ugreit legger jeg ikke skjul på det, om noe derimot er bra svever jeg høyere enn skyene. Alltid sikker i min sak – og fornøyd med meg selv.

De siste månedene er det likevel som om selvbildet- og selvfølelsen min har fått ett tråkk. Det skjer oss alle iblant. For noen er det til og med en slags måte å leve på, fordi man blir ’så vant til å ha det slik’. For meg er det derimot en ganske BIG DEAL fordi det går imot min overbevisningen om at hver og en er unik, skapt med egenskaper som gjør det menneske spesielt , & skapt for en hensikt.

Så når negative tanker har svermet om meg, har jeg blitt usikker. Både på meg selv og på mennesker rundt meg. Det at jeg ikke har klart å sette fingeren på problemet har gjort denne prosessen lang- men kanskje likevel nødvendig. Kanskje har denne prosessen vært det som måtte til for at jeg skulle oppleve at Sannheten setter virkelig fri. ”And you will know the Truth, and the Truth will set you free” John 8, 32

I løpet av 30 tydelige, viktige og oppmuntrende minutt av sunn undervisning på Intro som er kirken jeg går i, opplevde jeg at mitt år, og de følelsene og tankene det innebærer - ble oppsummert i noen klinkende klare setninger.

Destruktive tanker som stritter i mot det Gud sier om deg og ditt liv hindrer deg i å være virkelig fri. Når Jesus får lov å skinne i ditt hjerte er det en ting som er viktigere; det å elske hverandre. Hvorfor ikke bryte noen grenser i stedet for å være bundet av dem; Hvorfor ikke se hvor langt kjærligheten i deg kan nå ut?

Bibelen sier det også ganske klart.

For you, brothers, were indeed called to freedom; only do not let your freedom be an incentive to your flesh and an opportunity or excuse for selfishness, but through love you should serve one another. ” Gal 5, 13

Favorittquoten min er ” Life is not about waiting for the storm to pass. Its about learning how to dance in the rain.

Vi er selv ansvarlige for våre egne liv og vi kan velge å gjøre det beste ut av livet. Kanskje friheten koster oss litt. Kanskje det koster oss å måtte springe ut av vår egen komfortsone, la oss bli dynkvåte. Men det kjennes vel bedre å springe ut i frihetens regn, enn å gjemme seg bort i våre større og mindre problemer?

Jeg tror å være virkelig fri skjer først når noe inni oss responderer på Jesus sin kjærlighet. For når vi lar oss bli elsket av ham, da er vi fri til å elske Ham tilbake, vi er fri til å elske mennesker, og oss selv. Mer enn noe er dette en tankevekker for meg. Etter å ha ommøblert litt rundt på tankene mine kan jeg se på livet fra et litt nytt perspektiv, og jeg kan se på meg selv igjennom Jesus sine øyne, og vite med trygghet og selvsikkerhet,


I’m free to be me.


It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, then, and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery.

søndag 6. mai 2012

DAYS'

Days are flyin by,

like birds up in the sky.

Days counted in hours,

fading quickly as flowers.

Some days are all about fun,

& we live as in the light from the sun.

These days we absolutely heart,

but some days just tear us apart.

There are times of perfection,

& moments of rejection.

One moment we feel great'

other moments we absolutely hate

Life could turn upside down,

causing either a smile or an early frown.

But in between these days I find me,

thanking God, He has set me free.

cause whether I feel good or bad,

its not about the days I had.

He counted my days beforehand,

As He did with every grain of sand.

At this knowledge I will rejoice,

I will proclaim His greatness with my voice.

As I walk with my Savior,

I'm found every day, in His favor.

lørdag 5. mai 2012

Spring time

'on top of the world ;)
A baby girl is welcomed to the world, congratulations to Renate & Morten, you're a precious family!
Madeleine is konfirmant!
Pimped my car'
Mc Donalds cravings'
Smiiiiiil
Hope all of you are enjoying your days in this beautiful season' :)